Vykdomi ES projektai

Projekto „UAB „Supakuota“ e. komercijos modelio diegimas“ įgyvendinimas

2022 m. vasario 10 d. UAB „Supakuota“ pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-1070 „UAB „Supakuota“ e.komercijos modelio diegimas“ sutartį pagal kurią iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skirta 34 593,75 Eur paramos.

Įmonė projekto įgyvendinimo metu planuoja savo veikloje įdiegti e-komercijos modelio sprendinius, kurie sudarytų sąlygas didinti veiklos efektyvumą ir pardavimo pajamas bei sėkmingai įveikti COVID-19 pandemijos keliamus iššūkius.

Projektas yra finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto pavadinimas – „UAB „Supakuota“ e.komercijos modelio diegimas“

Projekto vykdytojas  – UAB „Supakuota“

 

Projekto tikslas – Informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti įmonės pajamų augimą.

 

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 46 125,00 Eur

Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki – 34 593,75 Eur

 

Projekto vykdymo pradžia – 2021-09-17

Projekto vykdymo pabaiga – 2023-01-08